61PK-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน 2018
❀ 61PK-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันจักรี 06-11 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 20-25 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันแรงงาน 27 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน พ.ค.-มิ.ย. เริ่มต้น 19,899
 61PK-SS05 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2018
❀ 61PK-SS05 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 03-08, 17-22, 24-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันแรงงาน 2561 : 01-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 22-27, 12-17, 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 27,599
 61PK-SS06 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS06 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 20-24, 26-30, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง พ.ค. 2561 เริ่มต้น 15,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง มิ.ย. 2561 เริ่มต้น 15,899
 61PK-SS07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน CA (Apr 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 30,999
 61PK-SS08 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA (Apr 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS08 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
 61PK-SS09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน HU (Apr-May 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน HU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 16-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 18,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 18,999
 61PK-SS10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr-Jun 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 18-22, 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 02-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 06-10, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 22,999
 61PK-SS11 ทัวร์จีน สงกรานต์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน บิน CA (Apr 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS11 ทัวร์จีน สงกรานต์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 31,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 31,999