61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH (Apr-May 2018)
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018
❀ 61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา วันแรงงาน 2561 : 01-05 พ.ค. 2561 ท่านละ 23,999
 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ (Mar, May 2018)
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018
❀ 61GZ-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจา เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน บิน CZ
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 07-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 21-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 29,999
 61HB-SS03 ทัวร์จีน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW (Mar 2018)
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2018
❀ 61HB-SS03 ทัวร์จีน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 : 02-08 มี.ค. 2561 ท่านละ 32,799
 61HB-SS04 ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW (Mar 2018)
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น 2018
❀ 61HB-SS04 ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 : 07-13 มี.ค. 2561 ท่านละ 28,799