61GL-SS03-R1 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Jun-Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561
❀ 61GL-SS03 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 มิ.ย.-ส.ค. 2561 ท่านละ 19,799
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 ก.ย-ต.ค.. 2561 ท่านละ 20,799
 61GL-SS06 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน หนานหนิง หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Jun-Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561
❀ 61GL-SS06 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน หนานหนิง หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 21-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 12-17 ก.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 16-21 ส.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 06-11 ก.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 25-30 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999