61KM-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน บิน MU (May-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 10-14, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 07-11, 15-19 มิ.ย. 2561 ท่านละ 24,999
 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU (May-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 18-24 พ.ค. 2561 ท่านละ 42,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 23-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 42,999
 61KM-SS04 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขามังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บิน MU (May-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS04 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขามังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 01-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 26,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 22-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 05-10, 19-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 25,799