60ZJJ-ME03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-Grand Canyon Sky Bridge-ภูเขาอวตาร-เฟิ่งหวาง-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560
❀ 60ZJJ-ME03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-Grand Canyon Sky Bridge-ภูเขาอวตาร-เฟิ่งหวาง-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560 : 15-20, 22-27 ธ.ค. 2560 ท่านละ 23,900
 60ZJJ-SS04-R1 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน บิน WE (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560
❀ 60ZJJ-SS04-R1 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันพ่อ 03-06 ธ.ค. ท่านละ 15,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ธ.ค. ท่านละ 12,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันปีใหม่ 2561 ท่านละ 23,799
 60ZJJ-SS07-R1 ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560
❀ 60ZJJ-SS07-R1 ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ธ.ค. 2560 เริ่มต้น 20,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันรัฐธรรมนูญ 2560 ท่านละ 23,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันปีใหม่ 2561 ท่านละ 32,799
 60ZJJ-SS13 ทัวร์จีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน บิน WE (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560
❀ 60ZJJ-SS13 ทัวร์จีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2560 : 20-24 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันปีใหม่ 2561 : 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย วันปีใหม่ 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 26,799