60JG-SS18 ทัวร์จีน เฉินตู Leshan กู้โลก 5 วัน 4 คืน บิน 3U (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2560
❀ 60JG-SS18 ทัวร์จีน เฉินตู Leshan กู้โลก 5 วัน 4 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 06-10, 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 18,799
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 20-24, 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 18,799
 60JG-SS19 ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5 วัน 4 คืน บิน 3U (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2560
❀ 60JG-SS19 ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5 วัน 4 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 06-10, 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 20-24, 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,799
 60JG-SS20 ทัวร์จีน ปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บิน 3U (New Year 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู ปีใหม่ 2561
❀ 60JG-SS20 ทัวร์จีน ปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค. 2560-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 24,799
❀ ทัวร์จีน เฉินตู (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 31 ธ.ค. 2560-05 ม.ค. 2561 ท่านละ 24,799
 60JG-SS21 ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ซงผิงโกว เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน บิน 3U (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง 2560
❀ 60JG-SS21 ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ซงผิงโกว เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง วันพ่อ 2560 : 01-06 ธ.ค. 2560 ท่านละ 22,799
❀ ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง คริสมาสต์ 2560 : 22-27 ธ.ค. 2560 ท่านละ 22,799
 60JG-SS22 ทัวร์จีน ภูผาหิมะการ์เซีย ซงผิงโกว เฉินตู หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน 3U (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู 2560
❀ 60JG-SS22 ทัวร์จีน ภูผาหิมะการ์เซีย ซงผิงโกว เฉินตู หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 06-10, 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน เฉินตู 2560 : 20-24, 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 21,799