60SD-ME01 ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล (ตำหนักสามเซียน) หลงโข่ว ชิงเต่า 4 วัน 3 คืน บิน XW (Dec 2017)
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017
❀ 60SD-ME01 ทัวร์จีน ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล (ตำหนักสามเซียน) หลงโข่ว ชิงเต่า 4 วัน 3 คืน บิน XW
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า วันพ่อ 2560 : 03-06, 05-08 ธ.ค. 2560 ท่านละ 21,900
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 12-15, 24-27 ธ.ค. 2560 ท่านละ 19,900
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า วันขึ้นปีใหม่ 2561 : 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 22,900
 60SD-ME02 ทัวร์จีน Special Shandong ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร) เยียนไถ หลงโข่ว ชิงเต่า 5 วัน 4 คืน บิน XW (Dec 2017)
❀ 60SD-ME02 ทัวร์จีน Special Shandong ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร) เยียนไถ หลงโข่ว ชิงเต่า 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 08-12 ธ.ค. 60 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 20-24 ธ.ค. 60 ท่านละ 22,500
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 30,900
 60SD-ME03 ทัวร์จีน Amazing shandong ซานตงครึ่งเกาะ ชิงเต่า เผิงไหล เว่ยฟาง จือโป๋ จี่หนาน ชวีฝู่ 6 วัน 5 คืน บิน XW (Dec 2017)
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 2560 เที่ยวจีน ชิงเต่า 2017
❀ 60SD-ME03 ทัวร์จีน Amazing shandong ซานตงครึ่งเกาะ ชิงเต่า เผิงไหล เว่ยฟาง จือโป๋ จี่หนาน ชวีฝู่ 6 วัน 5 คืน บิน XW
❀ ทัวร์จีน ชิงเต่า 12-17, 26-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 26,900