61DZU-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน บิน WE (Apr-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61DZU-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน WE
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันจักรี 04-08 เม.ย. ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 11-15 เม.ย. ท่านละ 34,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 25-29 เม.ย. ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 09-13 พ.ค. ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันวิสาขบูชา 25-29 พ.ค. ท่านละ 32,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม มิ.ย. ท่านละ 27,999
 61DZU-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน บิน WE (Apr-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61DZU-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันจักรี 06-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 24,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 13-16, 14-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม พ.ค.-มิ.ย. 2561 เริ่มต้น 20,999
 61DZU-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน บิน WE (Apr-Jun 2018)
❀ 61DZU-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันจักรี 04-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม พ.ค.-มิ.ย. 2561 เริ่มต้น 21,999