61TK-PC01 ทัวร์ตุรกี ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ต 8 วัน 6 คืน บิน TK (Jun-Dec 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC01 ทัวร์ตุรกี ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ต 8 วัน 6 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : มิ.ย.-ธ.ค. 2561 เริ่มต้น 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ก.ค.-03 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10, 04-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 11-18 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561 ท่านละ 33,900
 61TK-PC02 ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน QR (Jun 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC02 ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน QR
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 15-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 37,900
 61TK-PC03 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 4 คืน บิน TK (Jul-Dec 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC03 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 4 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : ก.ค.-ธ.ค. 2561 เริ่มต้น 36,900
 61TK-PC04 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน 6 คืน บิน W5 (Jul-Aug 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC04 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน 6 คืน บิน W5
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-14, 13-21, 20-28 ก.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ก.ค.-04 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-11, 10-18, 17-25 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900
 61TK-PC05 ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY บินภายใน 2 ครั้ง 8 วัน 5 คืน บิน TK (Jun, Oct 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC05 ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY บินภายใน 2 ครั้ง 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ตุรกี 06-13, 07-14, 08-15 ต.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ตุรกี 13-20, 14-21, 15-22 ต.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ตุรกี 20-27, 21-28 ต.ค. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ตุรกี 27 ต.ค.-03 พ.ย. 2561 ท่านละ 39,900
 61TK-PC06 ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน บิน TK (Jul, Oct-Dec 2018)
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC06 ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : ก.ค., ต.ค.-พ.ย. 2561 เริ่มต้น 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 01-08 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 02-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900