60LAO-PK02 ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน QV (Jul-Sep 2017)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ลาว 2560 2561 เที่ยวลาว 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ลาว 2560 เที่ยวลาว 2017 :
❀ 60LAO-PK02 ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน QV
❀ เที่ยวลาว ทัวร์ลาว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ลาว 2560 : ทุกวัน 2 ท่าน ออกเดินทาง มี.ค.-ก.ย. 2560 เริ่มต้น 9,900


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 2560 เที่ยวลาว หลวงพระบาง 2017

❀ 60LAO-PK02 ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน QV

❀ สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน
❀ ทุกวัน 2 ท่าน ออกเดินทาง (โปร01มีนา–30กันยา17)

❀ ไฮไลท์ :
❀ วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี –
❀ พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ –
❀ วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

❀ พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท
❀ พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน
❀ พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)