เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest)

เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ที่กรุงบูดาเปสต์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ สร้างเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงฮังกาเรียนผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกราน หอคอยทั้ง 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผู้นำทั้ง 7 เผ่า ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบูดาเปสต์ เมื่อขึ้นไปแล้วเราจะเห็นวิวแบบพาโนรามาด้วยครับ

 

เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest) โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com Photograph via pixabay

 

เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest) โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com Photograph via pixabay

 

เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest) โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com Photograph via pixabay

 

เที่ยวฮังการี ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน (Fisherman’s Bastion Budapest) โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com Photograph via pixabay