เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง

📌 เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จากตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

📌 ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

 

เที่ยวเมืองจีน กานซู่ ภูเขาสายรุ้ง โดย น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com


Photography by: Melinda / Flickr