60VN-PE01-R1 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน FD (Apr 2018)

ทัวร์เวียดนาม 2560 2561 เที่ยวเวียดนาม 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018 :
❀ 60VN-PE01-R1 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน FD
❀ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 05-07, 12-14 ม.ค. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 19-21, 20-22, 26-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 01-03 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,800
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 02-04, 03-05 ก.พ. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561: 09-11 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 10-12 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 16-18 ก.พ. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 03-05, 09-11, 10-12 มี.ค. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 16-18, 17-19 มี.ค. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 23-25, 24-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 8,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 9,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 31 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 9,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 06-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 07-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 10,900

 

❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE01-R1 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน FD

❀ ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM
❀ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
❀ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
❀ พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
❀ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

❀ วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
❀ วันที่สอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ –
                  วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
❀ วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี –
                  บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ