10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

 10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

1) ปักกิ่ง-กว่างโจว ยาวที่สุด ในโลก
2) ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ มาตรฐานสูงที่สุด ในโลก
3) CRH380A วิ่งให้บริการเร็วที่สุด ในโลก
4) สถานีฝูเถียน สถานีใต้ดินกว้างที่สุด ในโลก
5) ฮาร์บิน-ฉีฉีฮาเออร์ เส้นทางเหนือที่สุดในจีน
6) หลานโจว-ซินเจียง พื้นที่สูง-ต่ำ ที่สุดในจีน
7) จี๋หลิน-ภูเหมิน-หุนชุน สวยที่สุด ในอีสานจีน
8) ฮาร์บิน-ต้าเหลียน หนาวที่สุด ในอีสานจีน
9) 500 กม. ต่อชั่วโมง ทดลองวิ่งเร็วที่สุด ในจีน
10) 60% ของโลก ระยะทางรวมยาวที่สุด ในโลก


Photography by: thaibizchina.com

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร

10 ที่สุดของรถไฟความเร็วสูงแดนมังกร