60BT-PE02 ทัวร์ภูฏาน Shock Bhutan มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ 5 วัน 4 คืน บิน B3 (Jun, Aug, Sep 2017)

เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ 5 วัน 4 คืน บิน B3 by น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com

เที่ยวภูฏาน ปีใหม่ 2017 2018 ทัวร์ภูฏาน ปีใหม่ 2560 2561 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน 2560
❀ 60BT-PE02 ทัวร์ภูฏาน Shock Bhutan มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์ 5 วัน 4 คืน บิน B3
❀ สุดยอดโปรโมชั่น !!!..ที่สุดแห่งประเทศไทย
❀ มหากาพย์แห่งบุญในรูปแบบทัวร์
❀ ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง
❀ ราคาพิเศษสุดในรอบปี 3 เดือนนี้เท่านั้น มิ.ย. , ส.ค. , ก.ย.
❀ พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ❀ ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ❀ ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ป