60UK-GL01 ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-เวลล์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน บิน TG (Dec 2017)

 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป อังกฤษ 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์อังกฤษ 2560 เที่ยวอังกฤษ 2017 :
❀ 60UK-GL01 ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-เวลล์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวอังกฤษ ทัวร์อังกฤษ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์อังกฤษ 2560 : 08-16 ก.ค. 2560 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์อังกฤษ วันแม่ 2560 : 12-20 ส.ค. 2560 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์อังกฤษ 2560 : 16-24 ก.ย. 2560 ท่านละ 104,900
❀ ทัวร์อังกฤษ วันปิยะ 2560 : 21-29 ต.ค. 2560 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์อังกฤษ วันพ่อ 2560 : 02-10 ธ.ค. 2560 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์อังกฤษ วันพ่อ 2560 : 03-11 ธ.ค. 2560 ท่านละ 109,900

❀ ทัวร์อังกฤษ 2560 เที่ยวอังกฤษ 2017 :

❀ 60UK-GL01 ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ-เวลล์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน บิน TG

❀ ** เดินทางด้วยเที่ยวบินกลางวัน ถึงอังกฤษช่วงเย็นเข้าพักที่โรงแรมก่อน 1 คืน **
❀ มหานครลอนดอน พระราชวังวินเซอร์สโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ คาร์ดิฟฟ์
❀ สแตรทฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
❀ เอดินเบอร์ระ รถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์ เมืองโบราณยอร์ค
❀  โดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ นุ่มนวลดุจใยไหม
❀  โรงแรมที่พักเครือมาตรฐานสากล
❀  รถโค้ชใหม่ สะอาด ปลอดภัย พนักงานขับรถเต็มใจให้บริการ ทัวร์รวมค่าทิปคนขับให้แล้ว

❀  อาหารพิเศษ
           เป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น เมนูเป็ดย่างต้นตำรับ สุดยอดเป็ดย่างที่มีชื่อเสียง เจ้าแรกในเมืองลอนดอน
           เสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ ร้าน Burger & Lobster
           สลับอาหารพื้นเมือง,จีน, ไทย และอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม

❀ ** หมายเหตุ
           โปรแกรมนี้มุ่งเน้นให้ท่านได้เที่ยว 3 ประเทศในสหราชอาณาจักร หรือ UNITED KINGDOM อย่างทั่วถึง
           โดยคำนึงถึงสถานที่สำคัญ ๆ ที่ท่านไม่ควรพลาด และเรารวมค่าตั๋วเข้าชมตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – มหานครลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)
❀ วันที่สอง พระราชวังวินเซอร์ – ลอนดอนอาย – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – มาดามทุซโซ่ต์
❀ วันที่สาม เวสต์ มินส์เตอร์ – จตุรัสทราฟัลก้า – บั้กกิ้งแฮม – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - บริทิช มิวเซียม – แฮร์รอด
❀ วันที่สี่ ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
❀ วันที่ห้า คาร์ดิฟฟ์ –สแตรทฟอร์ด – สนามฟุตบอลโอลแทรฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล
❀ วันที่หก ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินเบอร์ระ ( สก๊อตแลนด์ )
❀ วันที่เจ็ด ปราสาทเอดินเบอร์ระ – นั่งรถไฟด่วน – ยอร์ค – แบรดฟอร์ด
❀ วันที่แปด เลสเตอร์ - BICESTER OUTLET – กรุงเทพฯ
❀ วันที่เก้า กรุงเทพฯ