60USA-GL01 ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส 9 วัน 5 คืน บิน BR (Dec 2017)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์อเมริกา 2560 2561 2562 เที่ยวอเมริกา 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์อเมริกา 2560 เที่ยวอเมริกา 2017
❀ 60USA-GL01 ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส 9 วัน 5 คืน บิน BR
❀ เที่ยวอเมริกา ทัวร์อเมริกา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์อเมริกา 2560 : 07-16 ก.ค. 2560 ท่านละ 109,900
❀ ทัวร์อเมริกา วันแม่ 2560 : 11-19 ส.ค. 2560 ท่านละ 118,900
❀ ทัวร์อเมริกา วันพ่อ 2560 : 01-09 ธ.ค. 2560 ท่านละ 109,900

❀ ทัวร์อเมริกา 2560 เที่ยวอเมริกา 2017 :
❀ 60USA-GL01 ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส 9 วัน 5 คืน บิน BR

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀ ขอนำท่านสู่ เมืองแห่งทูตสวรรค์ “นครลอสแอนเจลิส”
❀ สนุกสนานไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนุกสนานกับการช็อปที่เอ๊าท์เล็ทต่างๆ-
❀ เยือน “ลาส เวกัส” เที่ยวชมสนามเด็กเล่นของอเมริกา
❀ หรือที่รู้จักไปทั่วโลกในนาม “เมืองคนบาป”
❀ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนย่อน”
❀ เดินสะพานกระจกใส รูปเกือกม้า หนากว่า5นิ้ว “สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)”
❀ พลาดไม่ได้กับความหรรษากับ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์” ขนาดใหญ่
❀ พาท่านชมย่านต่าง ๆ ของ ฮอลลิวู้ด

❀ วันแรก      สนามบินฯ สุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง   สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) – สนามบินฯ ทอม บรัด ลอส แองเจิลลีส- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
❀ วันที่สาม   ลอส แองเจลิส –แทงเกอร์ เอ้าท์เลท –เมือง ลาส เวกัส- พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ท -
                      ถนน ลาส เวกัส บูเลอว์วาร์ด-ถนน แฟร์ม๊องท์
❀ วันที่สี่      เมือง ลาส เวกัส- รัฐ อริโซน่า – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนย่อน -
                     สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)-Guana Point-ลาส เวกัส
❀ วันที่ห้า    ลาสเวกัส -ออนตาริโอ้ มิลส์ เอ้าท์เลท–ลอส แองเจลิส
❀ วันที่หก    ลอส แองเจลิส – สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์
❀ วันที่เจ็ด   ลอส แองเจลิส – ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - โรงอุปรากรจีน - โกดัก เซ็น - โรดิโอ ไดร์ฟ –
                     ฮอลลีวู้ด วิลเลจ- เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจลิส –นั่งรถชมเมือง ผ่านชมชุมชนต่าง ๆ -
                     Macy Department Store
❀ วันที่แปด ลอสแอนเจลิส-สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป)
❀ วันที่เก้า สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) –สนามบินฯ สวรรณภูมิ