60TB-ME03 ทัวร์จีน เจาะทิเบต...หลังคาโลก ลาซา - โปตาลา 6 วัน 5 คืน บิน 3U (Oct 2017)

 

เที่ยวจีน ทิเบต ลาซา 2017 2018 ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา 2560 2561 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา 2560
❀ 60TB-ME03 ทัวร์จีน เจาะทิเบต...หลังคาโลก ลาซา - โปตาลา 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา 2560 : 10-15 ก.ย. 2560 ท่านละ 39,999
❀ ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา 2560 : 11-16 ต.ค. 2560 ท่านละ 40,999


❀ เที่ยวจีน 2017 ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา 2560

❀ 60TB-ME03 ทัวร์จีน เจาะทิเบต...หลังคาโลก ลาซา - โปตาลา 6 วัน 5 คืน บิน 3U
❀ ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา-โจคังตลาด 8 เหลี่ยม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู
❀ วันที่สอง เฉิงตู-ทิเบต-ลาซา หลังคาโลก-พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูลินคา
❀ วันที่สาม ลาซา-วังโปตาลา-วัดโคจัง-อารามเซรา-ย่านถนนแปดเหลี่ยม
❀ วันที่สี่ ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจ๋อปัง-อินเตอร์บุฟเฟ่
❀ วันที่ห้า ลาซา-เฉิงตู-ซอยหวานใจ-โชว์หน้ากาก
❀ วันที่หก เฉิงตู-วัดเหวินซู-สุวรรณภูมิ