60VN-PE13 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน บิน FD (Mar 2018)

ทัวร์เวียดนาม 2560 2561 เที่ยวเวียดนาม 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE13 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน บิน FD
❀ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 05-07, 12-14 ม.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 19-21, 20-22, 26-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 02-04, 03-05 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 09-11, 10-12 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,900
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 16-18 ก.พ. 2561 ท่านละ 12,500
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 03-05, 09-11, 10-12 มี.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 16-18, 17-19 มี.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 23-25, 24-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 31 มี.ค.-02 เม.ย. 2561 ท่านละ 9,999

 

❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE13 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน บิน FD

❀ ทัวร์เวียดนาม CLASSIC FUN PARK VIETNAM
❀ ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน

❀ นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก
❀ นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

❀ สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์
❀ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
❀ พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

❀ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

❀ วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง
❀ วันที่สอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
❀ วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก –กรุงเทพฯ