60VN-PE15 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน VN (Mar 2018)

ทัวร์เวียดนาม 2560 2561 เที่ยวเวียดนาม 2017 2018 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE15 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน VN
❀ เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 12-14 ม.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 02-04 ก.พ. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 02-04, 08-10, 16-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 9,999
❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 : 23-25, 29-31 มี.ค. 2561 ท่านละ 9,999

 

❀ ทัวร์เวียดนาม 2561 เที่ยวเวียดนาม 2018
❀ 60VN-PE15 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน VN

❀ ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM
❀ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
❀ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
❀ พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
❀ (พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )

❀ วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
❀ วันที่สอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
❀ วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ