61JP-EJ05 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WINTER FUKUOKA 5 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560-2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2017-2018
❀ 61JP-EJ05 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WINTER FUKUOKA 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 16-20 พ.ย. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 07-11, 22-26 ธ.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 10-14, 24-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 07–11, 21-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560-2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2017-2018 :

❀ 61JP-EJ05 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WINTER FUKUOKA 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ศาลเจ้าดาไซฟุ พิพิธภัณฑ์ ปรมาณู นั่งกระเช้า Unzen
❀ ถ่ายรูปปราสาทคุมาโมโต นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากอ่าวชิมาบาระ
❀ ชมปากป่องภูเขาไฟอะโซ ช้อปปิ้งโทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต และ เทนจิน มอลล์
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

❀ วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ – พิพิธภัณฑ์ ปรมนู – กระเช๊าUnzen (-/L/D)
❀ วันที่สาม นั่งเรือเฟอร์รีข้ามฝากจาก Shimabara ไป คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ –
                  ภูเขาไฟอะโสะ – ศาลเจ้าอะโสะ – Kuju Forst Park Ski Area – เปปปุ (B/L/D)
❀ วันที่สี่ บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ – หมู่บ้านยุฟุอิน – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าเลต – เทนจิน มอลล์ – ฟุกุโอกะ (B/L/D)
❀ วันที่ห้า สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบิน สุวรรณภูมิ (B/-/-)