60HI-GS05 ทัวร์จีน ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน บิน HU (Dec 2017)

 

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 2561 2562 เที่ยวจีน 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 เที่ยวจีน เกาะไหหลำ 2017
❀ 60HI-GS05 ทัวร์จีน ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน บิน HU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 06-10, 18-22, 25-29 ต.ค. 2560 ท่านละ 16,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 11-15, 20-24 พ.ย. 2560 ท่านละ 17,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย. 2560 ท่านละ 16,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 06-10, 13-17 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 : 01-05, 20-24, 27-31 ธ.ค. 2560 ท่านละ 17,991
❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ปีใหม่ 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,991


❀ ทัวร์จีน เกาะไหหลำ 2560 เที่ยวจีน เกาะไหหลำ 2017 :

❀ 60HI-GS05 ทัวร์จีน ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน บิน HU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไหโข่ว
❀ วันที่ 2 ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-
               หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชา
❀ วันที่ 3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. –
              วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่
❀ วันที่ 4 ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว 5
❀ วันที่ ไหโข่ว-กรุงเทพฯ