61HB-SS04 ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW (Mar 2018)

ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2559 2560 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2016 2017 2018 น้ำเงินทัวร์
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น 2018 :
❀ 61HB-SS04 ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 : 07-13 มี.ค. 2561 ท่านละ 28,799


❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น 2018 :

❀ 61HB-SS04 ทัวร์จีน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน บิน XW

❀ วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง (XW878 : 02.45-08.50) ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง
❀ วันที่ 3 เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวง ทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
❀ วันที่ 4 ฉางชุน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้า พื้นเมืองรัสเซีย
❀ วันที่ 5 เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนเสือไซบีเรียโดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
❀ วันที่ 6 ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
❀ วันที่ 7 ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง (XW871 : 09.00-13.35)