61HB-SS05 ทัวร์จีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน XW (Jan 2018)

ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2559 2560 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2016 2017 2018 น้ำเงินทัวร์
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น 2018 :
❀ 61HB-SS05 ทัวร์จีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน XW
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น วันขึ้นปีใหม่ 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 33,799
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 : 18-23 ม.ค. 2561 ท่านละ 31,799


❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2561 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น 2018 :

❀ 61HB-SS05 ทัวร์จีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ต้าเหลียน ฮาร์บิน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน บิน XW

❀ วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน(XW872:02.25-08.20)จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
❀ วันที่ 3 ต้าเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื้อกันหนาว-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
❀ วันที่ 4 เกาะพระอาทิตย์-สวนว่านต๋า-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Iceand Snow Festival)
❀ วันที่ 5 ถนนจงเอียง-ฮาร์บิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าหลียน
❀ วันที่ 6 ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง(XW871:09.30-14.00)