61RU-CS01 ทัวร์รัสเซีย Russia Compact [มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน บิน EK (Mar 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์รัสเซีย 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CS01 ทัวร์รัสเซีย Russia Compact [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 23-29 ม.ค. 2561 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 13-19 ก.พ. 2561 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 27 กพ.-05 มี.ค. 2561 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 06-12, 20-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 47,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CS01 ทัวร์รัสเซีย Russia Compact [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน บิน EK

❀ เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

❀ *** ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
❀ *** ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
❀ *** นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ

❀ วันที่ 2 ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์

❀ วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล– ละครสัตว์

❀ วันที่ 4 ตลาดอิสมายลอฟ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

❀ วันที่ 5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง

❀ วันที่ 6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – สนามบิน

❀ วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพ