61RU-CS03 ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ] 8 วัน 5 คืน บิน EK (Mar 2018)

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CS03 ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ] 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 16-23 ม.ค. 2561 ท่านละ 63,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 29 ม.ค.-05 ก.พ. 2561 ท่านละ 63,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 14-21 ก.พ. 2561 ท่านละ 63,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 23 กพ.-02 มี.ค. 2561 ท่านละ 63,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 09-16 มี.ค. 2561 ท่านละ 63,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CS03 ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ] 8 วัน 5 คืน บิน EK

❀ ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบและชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile) ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
❀ วันที่ 3 มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ
❀ วันที่ 4 มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ
❀ วันที่ 5 คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์
❀ วันที่ 6 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่- โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง – ละครสัตว์
❀ วันที่ 7 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - ถนนอารบัต –วิหารเซนท์ซาเวียร์ สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพ