61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW (Mar 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :
❀ 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 26-30 ม.ค. 2561 ท่านละ 14,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันตรุษจีน) 2561 : 16-20 ก.พ. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 09-13 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,899


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW

❀ วันที่ 1 ดอนเมือง-เทียนจิน(XW880 :13.20-18.50) นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
❀ วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ 3 ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก ตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยาง พารา-ปักกิ่ง-เทียนจิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
❀ วันที่ 5 บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนจิน-ดอนเมือง(XW879 : 19.50-23.55)