61SHA-SS01 ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน บิน XW (Mar 2018)

 

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 2561 2562 เที่ยวจีน 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018
❀ 61SHA-SS01 ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 22-26 พ.ย. 2560 ท่านละ 13,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 09-13 ธ.ค. 2560 ท่านละ 16,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 19,555
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2561 : 17-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,555


❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ 2017-2018 :

❀ 61SHA-SS01 ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน บิน XW

❀ วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-นานกิง (XW888 : 13.35-18.50)
❀ วันที่ 2 นานกิง-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
❀ วันที่ 3 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ร้านยางพารา หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
❀ วันที่ 4 ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
❀ วันที่ 5 อู๋ซี-ซูโจว-วัดฉงหยวน-ซูโจว-นานกิง (XW887 : 20.10-23.20)