61JP-TAS02 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA-SHIRAKAWA LIGHT UP SKI (NAGOYA-GIFU-TAKAYAMA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน บิน TG (Jan-Feb 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-TAS02 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA - SHIRAKAWA LIGHT UP SKI
❀ (NAGOYA-GIFU-TAKAYAMA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 19-24 ม.ค. 2561 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 02-07 ก.พ. 2561 ท่านละ 44,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS02 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA - SHIRAKAWA LIGHT UP SKI
❀ (NAGOYA-GIFU-TAKAYAMA-TOKYO) 6 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )
❀ วันที่ 2 นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ – กิฟุ
❀ วันที่ 3 กิฟุ – เมืองกุโจฮาจิมัง – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้ง เฟรสโป ฮิดะทาคายาม่า –เทศกาลแสงไฟ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”
❀ วันที่ 4 ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
❀ วันที่ 5 FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ –ฮาเนดะ
❀ วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )