61EU-CS02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน BR (Mar 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน BR
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 19-26 ก.พ. 2561 ท่านละ 46,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 12-19 มี.ค. 2561 ท่านละ 46,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน BR

❀ • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
❀ • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary)
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย
❀ • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
❀ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
❀ • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
❀ วันที่ 4 เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 5 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
❀ วันที่ 6 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 7 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ