61EU-CS06 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES by TG ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG (Mar 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS06 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES by TG ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 20-29 ม.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 03-12 ก.พ. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 17-26 มี.ค. 2561 ท่านละ 57,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS06 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES by TG ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ • บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
❀ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
❀ • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
❀ • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
❀ • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
❀ • เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
❀ • *** พักเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ ***

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
❀ วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
❀ วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
❀ วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
❀ วันที่ 8 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
❀ วันที่ 9 เวียนนา – กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ