61EU-CS07 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG (Mar 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-CS07 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 21-30 มี.ค. 2561 ท่านละ 59,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-CS07 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ • บินตรงสู่กรุงเวียนนา
❀ • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
❀ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
❀ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
❀ • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
❀ • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
❀ • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
❀ *** ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW”
❀ เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
❀ วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
❀ วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ
❀ วันที่ 6 เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวSKY WALK - ซาลส์บวร์ก
❀ วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น
❀ วันที่ 8 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
❀ วันที่ 9 มิวนิค – กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ