61TW-WD01 ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน TG (Dec 2017)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 61TW-WD01 ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน TG

เที่ยวไต้หวัน 2018 2019 2020 ทัวร์ไต้หวัน 2561 2560 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2561
❀ 61TW-WD01 ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน TG
❀ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2561 : 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2561 : 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 27,999
❀ ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2561 เที่ยวไต้หวัน New Year 2018

❀ 61TW-WD01 ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน TG

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
❀ วันที่ 2 ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
❀ วันที่ 3 ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ซีเหมินติง
❀ วันที่ 4 ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

❀ ไฮไลท์ของโปรแกรม
❀ • บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50%
❀ • โรงแรมระดับมาตรฐาน 3ดาว และ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
❀ • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
❀ • D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
❀ • ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง
❀ • อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
❀ • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ