61JP-EJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR) (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 19-23 เม.ย. 2561 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 20-24 เม.ย. 2561 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 21-25 เม.ย. 2561 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 22-26 เม.ย. 2561 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 23-27 เม.ย. 2561 ท่านละ 38,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)

❀ ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen
❀ ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ
❀ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
❀ ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
❀ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
❀ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์ ชินจุกุ

❀ พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
❀ !!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!!

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ – ชมดอกไม้ ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ (-/L/D)
❀ วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ – ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู – อิออนมอลล์ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ (B/L/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)