61JP-EJ13 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR) (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ13 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 08-12 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 09-13 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-18 เม.ย. 2561 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 15-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 16-20 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 17-21 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 18-22 เม.ย. 2561 ท่านละ 39,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ13 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)

❀ Sakura Tulip Festa ชมไร่สตรอเบอร์รี่
❀ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง“โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”
❀ สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5
❀ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียววัดอาซากุซะ
❀ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ
❀ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น

❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
❀ มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ - Sakura Tulip Festa - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ชินจุกุ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ (ไม่มีรถบัสบริการ) (B/-/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)