61JP-EJ14 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน WISTERIA FESTIVAL TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR) (May 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ14 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน WISTERIA FESTIVAL TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2561 : 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2561 : 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2561 : 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 ท่านละ 37,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ14 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน WISTERIA FESTIVAL TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)

❀ ชมสวนดอกวิสทีเรีย ที่สวน Ashikaga Flower Park
❀ ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
❀ ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
❀ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
❀ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์ ชินจุกุ

❀ พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
❀ !!!!!!!!!!!! FREE WIFI ON BUS!!!!!!!!!!!!!

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ - สวนดอกวิสทีเรีย อาชิคางะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ (-/L/D)
❀ วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ – ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู – อิออนมอลล์ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ (B/L/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)