61MM-BI01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน บิน PG (Mar 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-07, 12-14 ม.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 19-21, 26-28 ม.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 02-04, 09-11 ก.พ. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-18, 23-25 ก.พ. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-03, 02-04, 09-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-18, 23-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 30 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 12,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน บิน PG

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/-/เย็น)
❀ วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)