61MO-GD01 ทัวร์จีน ตื่นใจ....มองโกเลียนอก winter-spring 5 วัน 3 คืน บิน OM (Mar 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน เที่ยวจีน ตื่นใจ....มองโกเลียนอก winter-spring 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ปีใหม่ 2018 2019 2020 น้ำเงินทัวร์
❀ ทัวร์จีน มองโกเลียนอก 2561 เที่ยวจีน มองโกเลียนอก 2018 :
❀ 61MO-GD01 ทัวร์จีน ตื่นใจ....มองโกเลียนอก winter-spring 5 วัน 3 คืน บิน OM
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน มองโกเลียนอก น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน มองโกเลียนอก 2561 : 17-21 มี.ค. 2561 ท่านละ 29,999


❀ ทัวร์จีน มองโกเลียนอก 2561 เที่ยวจีน มองโกเลียนอก 2018 :

❀ 61MO-GD01 ทัวร์จีน ตื่นใจ....มองโกเลียนอก winter-spring 5 วัน 3 คืน บิน OM
❀ อูลันบาตาร์-อุทยานเทอเรลจ์ 5 วัน 3 คืน

❀ เยือนดินแดนอดีตจักรพรรดิเจงกีสข่าน นักรบบนหลังม้าที่ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองจักรวรรดิ์ที่กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า จากเหนือจรดใต้ 2,400 กม.
❀ สัมผัสชีวิตชาวมองโกลที่น่าค้นหา ชื่นชอบการเร่ร่อน เคลื่อนย้ายที่อยู่เป็นนิจ อาศัยบนทุ่งหญ้า เล่นมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู ร้องเพลง เต้นรำ
❀ สัมผัสวิถีทางความเชื่อในศาสนาวัชรยานทิเบต

❀ - บิน Mongolian Airlines บริการอาหาร+เครื่องดื่ม
❀ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน ในอูลันบาตาร์
❀ - ชมอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่แห่งมองโกเลีย
❀ - ชมอุทยานแห่งขาติเทอเรลจ์ เขาเต่า
❀ - ชมโชว์พื้นเมือง
❀ - บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

❀ วันแรก สุวรรณภูมิ-อูลันบาตาร์
❀ วันที่สอง อูลันบาตาร์-จตุรัสซุคบาทาร์-อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน-วัดการดาน-การแสดงพื้นเมือง
❀ วันที่สาม อูลันบาตาร์-อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์-อูลันบาตาร์
❀ วันที่สี่ อูลันบาตาร์-เจงกีสข่านบนหลังม้า-พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
❀ วันที่ห้า วัดลามะ-ช้อบปิ้ง-สนามบิน-สุวรรณภูมิ