61AU-GL01 ทัวร์ออสเตรเลีย GRAND AUSTRALIA 9 วัน 6 คืน บิน QF (Mar 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL01 ทัวร์ออสเตรเลีย GRAND AUSTRALIA 9 วัน 6 คืน บิน QF
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 08-16 ก.พ. 2561 ท่านละ 81,500
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 22 ก.พ.-02 มี.ค. 2561 ท่านละ 81,500
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 08-16 มี.ค. 2561 ท่านละ 81,500

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL01 ทัวร์ออสเตรเลีย GRAND AUSTRALIA 9 วัน 6 คืน บิน QF

❀ ให้อาหารปลาโลมา ณ ทังกาลูม่ารีสอร์ท - ชมเมืองบริสเบน - โกลด์โคสท์
❀ ชมเมืองซิดนีย์ – ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
❀ สวนสัตว์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
❀ ชมเมืองเมลเบิร์น – ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
❀  โดยสายการบิน แควนตัส (QF)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
❀ วันที่สอง ซิดนีย์ – ชมเมือง – บอนได บีช – ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
❀ วันที่สาม สวนสัตว์ KOALA PARK- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – หุบเขาสามพี่น้อง - นั่งรถราง + กระเช้า
❀ วันที่สี่ ซิดนีย์ -ชมเมืองบริสเบน - ทังกาลูม่า - ให้อาหารปลาโลมา - ทังกาลูม่า รีสอร์ท
❀ วันที่ห้า ทังกาลูม่า รีสอร์ท - อิสระทำกิจกรรม - นั่งรถ4WD - บริสเบน - โกลด์โคสท์
❀ วันที่หก โกลด์โคสต์ – ดรีมเวิล์ด – ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า พร้อมรับรูปที่ระลึก - ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต
❀ วันที่เจ็ด บริสเบน – เมลเบิร์น - ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป– ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งล็อบส์เตอร์
❀ วันที่แปด อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
❀ วันที่เก้า กรุงเทพฯ