61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY 7 วัน 5 คืน บิน WY (Mar-Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY
❀ มิลาน-เจนัว-หมู่บ้านชิงเกล เตเร-ปิซา-โรม-เวนิส 7 วัน 5 คืน บิน WY
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 24-30 มี.ค. 2561 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 10-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 11-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 13-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 30 เม.ย.-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 01-07 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 27 พ.ค.-02 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 02-08 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY
❀ มิลาน-เจนัว-หมู่บ้านชิงเกล เตเร-ปิซา-โรม-เวนิส 7 วัน 5 คืน บิน WY
❀ โดยสายการบิน โอมานแอร์ (WY)
❀ นั่งสบายด้วยเครื่องโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ดูหนัง เล่นเกมส์

❀ อิตาลี
❀ ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า
❀ ... นำท่านชมหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย
❀ ... ชมความอัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
❀ ... นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน
❀ ... สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม ... น้ำพุเทรวี่ ... บันไดสเปน
❀ ... เที่ยว เมืองฟลอเร้นซ์ ชมวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่…จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
❀ ... สะพานเวคคิโอ…ช้อปปิ้ง The Mall Oulter
❀ ... เที่ยว เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
❀ ... เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต
❀ ... เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี
❀ ... นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต
❀ ... ชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน -- / -- / --
❀ วันที่สอง เจนัว-หมู่บ้านชิงเกว เตรเร-ลา สเปเซีย-ปิซ่า BF / L / D
❀ วันที่สาม ปิซ่า-หอเอนปิซา-โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน BF /--/ D
❀ วันที่สี่ โรม-ฟลอเร้นซ์-วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรียสะพานเวคคิโอ-The Mall Oulter -เวนิส BF / L / D
❀ วันที่ห้า เกาะเวนิส-เวโรน่า BF /--/ D
❀ วันที่หก เวโรน่า-มิลาน-มัสกัต BF /--/ --
❀ วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ -- / -- / --