61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY 7 วัน 5 คืน บิน WY (Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY
❀ มิลาน-เจนัว-หมู่บ้านชิงเกล เตเร-ปิซา-โรม-เวนิส 7 วัน 5 คืน บิน WY
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 24-30 มี.ค. 2561 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 10-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 11-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561 : 13-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 30 เม.ย.-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป วันแรงงาน 2561 : 01-07 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 27 พ.ค.-02 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 02-08 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-MS02 ทัวร์ยุโรป PRO PREMIUM ITALY
❀ มิลาน-เจนัว-หมู่บ้านชิงเกล เตเร-ปิซา-โรม-เวนิส 7 วัน 5 คืน บิน WY
❀ โดยสายการบิน โอมานแอร์ (WY)
❀ นั่งสบายด้วยเครื่องโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ดูหนัง เล่นเกมส์

❀ อิตาลี
❀ ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า
❀ ... นำท่านชมหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย
❀ ... ชมความอัศจรรย์ของ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
❀ ... นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน
❀ ... สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม ... น้ำพุเทรวี่ ... บันไดสเปน
❀ ... เที่ยว เมืองฟลอเร้นซ์ ชมวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่…จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
❀ ... สะพานเวคคิโอ…ช้อปปิ้ง The Mall Oulter
❀ ... เที่ยว เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
❀ ... เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต
❀ ... เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี
❀ ... นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต
❀ ... ชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน -- / -- / --
❀ วันที่สอง เจนัว-หมู่บ้านชิงเกว เตรเร-ลา สเปเซีย-ปิซ่า BF / L / D
❀ วันที่สาม ปิซ่า-หอเอนปิซา-โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน BF /--/ D
❀ วันที่สี่ โรม-ฟลอเร้นซ์-วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรียสะพานเวคคิโอ-The Mall Oulter -เวนิส BF / L / D
❀ วันที่ห้า เกาะเวนิส-เวโรน่า BF /--/ D
❀ วันที่หก เวโรน่า-มิลาน-มัสกัต BF /--/ --
❀ วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ -- / -- / --