61GL-SS02 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน อิน ไฟว์ สตาร์ 6 วัน 5 คืน บิน CZ (Mar 2018)

 

เที่ยวจีน 2018 2019 ทัวร์จีน 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561
❀ 61GL-SS02 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน อิน ไฟว์ สตาร์ 6 วัน 5 คืน บิน CZ
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : วันที่ 06-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,899
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 13-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 14,899
❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 : 17-22, 20-25 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,899

❀ ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 2561 เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 2018
❀ 61GL-SS02 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน อิน ไฟว์ สตาร์ 6 วัน 5 คืน บิน CZ


❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.15)
❀ วันที่ 2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
❀ วันที่ 3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนสตรอเบอร์รี่-กุ้ยหลิน หยางซั่ว-ถ้ำดอกบัว-ถนนฝรั่ง
❀ วันที่ 4 ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
❀ วันที่ 5 ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT
❀ วันที่ 6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)