61PK-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Mar-Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :
❀ 61PK-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 07-12 มี.ค. 2561 ท่านละ 19,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 09-14, 14-19 มี.ค. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 30 มี.ค.-04 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันจักรี 2561 : 06-11 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 20-25 เม.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันแรงงาน 2561 : 27 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 02-07, 16-21 พ.ค. 2561 ท่านละ 19,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 04-09, 09-14, 11-16, 18-23 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 23-28, 25-30 พ.ค. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 08-13, 15-20, 22-27 มิ.ย. 2561 ท่านละ 20,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 2561 ท่านละ 19,899


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-SS04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Two Tone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30)
❀ วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
❀ วันที่ 4 ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-มหานครเซี่ยงไฮ้
❀ วันที่ 5 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม
❀ วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10)