61PK-SS05 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2018 :
❀ 61PK-SS05 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 13-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันจักรี 2561 : 03-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันสงกรานต์ 2561 : 17-22 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 24-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันแรงงาน 2561 : 01-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 22-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 27,599
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 12-17, 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 27,599


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2018 :

❀ 61PK-SS05 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30 หรือ 23.59-05.40)
❀ วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
❀ วันที่ 4 ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
❀ วันที่ 5 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
❀ วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10)