61PK-SS07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน CA (Apr 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 30,999


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 :

❀ 61PK-SS07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน CA

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง (CA980 : 01.05-06.30) จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE
❀ วันที่ 4 ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ถนนหวังฟูจิ่ง–ถนนอาหารตงหัวเหมิน
❀ วันที่ 5 วัดลามะ–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย–ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ (CA979 : 19.45-23.45)