61JP-EJ15 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR) (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA BLOSSOM 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ15 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 45,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ15 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TR)

❀ Sakura Tulip Festa ชมไร่สตรอเบอร์รี่
❀ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง“โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต”

❀ สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5
❀ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียววัดอาซากุซะ
❀ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ

❀ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
❀ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
❀ วันที่สอง นาริตะ - Sakura Tulip Festa - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต (-/L/D)
❀ วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-หลวงพ่อโตไดบุสึ-ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู-อิออนมอลล์ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ชินจุกุ (B/-/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง (B/-/-)