61JP-EJ17 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA TULIP 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA TULIP 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-EJ17 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA TULIP 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 59,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-EJ17 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ TOKYO SAKURA TULIP 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ชมสวนดอกทิวลิป ที่สวน Sakura Tulip Festa ล่องทะเลสาบอะชิ
❀ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ
❀ ชมศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง
❀ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
❀ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์ ชินจุกุ

❀ พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

❀ วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง นาริตะ - Sakura Tulip Festa – ล่องเรือทะเลสาบอะชิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ (B/L/D)
❀ วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ – ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – อิออนมอลล์ (B/L/-)
❀ วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ (B/L/-)
❀ วันที่ห้า สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ