61PK-SS08 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA (Apr 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS08 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
 
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 20-24 มี.ค. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 30 มี.ค.-03 เม.ย. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 10-14 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 11-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 12-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 :

❀ 61PK-SS08 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–เทียนสิน (CA812 : 01.40-07.10 หรือ CA750: 02.05-07.45)
              -นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
              –ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก-ร้านยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยง–ร้านยาบัวหิมะ-ชมไร่องุ่น–พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง
              –หมู่บ้านยุโรป-อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว
❀ วันที่ 5 ร้านผีชิว–กลับเทียนสิน–ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี
              –กรุงเทพฯ (CA811 : 20.25-00.40+1 หรือ CA749 : 20.30-00.45+1)