61PK-SS09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน HU (May 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน HU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 : 13-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 16-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 18,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 18,999


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 :

❀ 61PK-SS09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน HU

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง (HU7996 : 01.40-06.40) จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE
❀ วันที่ 4 ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ 5 ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ (HU7995 : 20.05-00.25)