61PK-SS10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018
❀ 61PK-SS10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 07-11, 14-18 มี.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 18-22, 25-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 02-06 พ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 06-10, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 22,999


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 :

❀ 61PK-SS10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตามรอยฮ่องเต้...ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้แมนจูเลีย พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.59-05.40 หรือ 23.50-05.30)
❀ วันที่ 2 ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น -กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
❀ วันที่ 3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
❀ วันที่ 4 ร้านบัวหิมะ-พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)-ร้านหยก
❀ วันที่ 5 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG675 : 06.50-11.05 หรือ 06.45-10.55)