61JP-JG05 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-JG05 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 29 มี.ค.-03 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 03-08 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2561 : 04-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-JG05 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA (NO.1) 6 วัน 3 คืน บิน TG

❀ โตเกียว - ฟูจิ - ชมไฟฤดูหนาว - อาราชิยาม่า - เกียวโต - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ ** ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
❀ ** ชิมไข่ดำ “โอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี
❀ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง
❀ ** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”
❀ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
❀ ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ
❀ วันที่สอง ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
                 - ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL หรือ โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
❀ วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล
                  - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
❀ วันที่สี่ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า
              – รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว
❀ วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
❀ วันที่หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ